Artistieke vormingen

DHarts, de kunsteducatieve dienst van Destelheide, organiseert jaarlijks verschillende artistieke vormingen. Hiermee willen we uitwisseling binnen artistieke en kunsteducatieve veld stimuleren. Een brede groep aan deelnemers, zoals (amateur)kunstenaars, (semi-)professionelen, jeugdwerkers, leerkrachten… krijgen nieuwe input en inspireren elkaar.

De artistieke vormingen van Destelheide laten zich samenvallen onder

- MASTERCLASSES: een duik in het oeuvre of in de parktijk van een kunstenaar

- DE ZOMERACADEMIE: 1 zomerse week artistiek experimenteren in verschillende ateliers

- STUDIEDAGEN: kennisdeling binnen het jeugdwerk of kunsteducatieve veld